De oorsprong van ons bedrijf is te vinden net na de 2e wereldoorlog.
In 1946 startte grondlegger Hans Snellen (geboren in Duitsland) samen met compagnon Slootmans een sloopbedrijf.
Snellen & Slootmans hield zich aanvankelijk vooral bezig met - letterlijk - puinruimen. Na de oorlog was hier uiteraard geen tekort aan. Er werd gebruik gemaakt van afgedankt legermaterieel om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Het was een tijd van 'niet zeuren maar doorpakken'. Vrachtwagens werden met de schop vanaf de grond met puin geladen.

In die tijd begon Hans tevens te pionieren met springstoffen. Het springen was in die tijd alleen bekend van steengroeven, bij de realisatie van grote projecten in het buitenland (spoorwegen, stuwdammen e.d.) en natuurlijk van de oorlog. Om springstoffen te gebruiken in de sloop was minder voor de hand liggend. Echter, voor het slopen van bepaalde objecten bleek springstof eigenlijk onmisbaar: namelijk de vele betonnen bunkers die her en der in den lande waren achtergebleven!

De tijd schreed voort en Hans besloot op eigen kracht verder te gaan. Onder de naam Snellen BV werd later in de Liniestraat in Breda (aan het spoor) het bedrijf gevestigd.
Aan de Hellegatweg in Rijsbergen kwam later nog een vestiging ten behoeve van opslag van materialen en machines.
In de daarop volgende jaren werd een karrevracht aan grote en zeer grote sloopwerken uitgevoerd.
Diverse kathedralen, kerken, fabrieken, schoorstenen, bruggen en bunkers: het waren allemaal hapklare brokken voor Snellen BV.
Hans gebruikte veel van het vrijkomend sloopmateriaal in zijn huis en bedrijfsgebouwen. Bouwen deed hij voornamelijk zelf (hij was geschoold als timmerman).
Het zelf bouwen, en het herbruiken van sloopmateriaal, is een telkens terugkerend fenomeen. Ook bij de latere generaties Snellen zal dit schering en inslag worden.

De mens Hans Snellen was een markante figuur en zeer bekend in de aannemerswereld. Een sloopwerk werd op de achterkant van een sigarendoos in het bijzijn van de klant voorgerekend, en vervolgens met een handdruk vastgelegd. Beter dan een contract van ettelijke pagina's. Afspraak was afspraak.
Hij hield van een geintje op zijn tijd, en humor was vroeger, nog meer dan heden ten dage, een belangrijk middel om de zeer zware arbeid uit te kunnen voeren.
Maar hij kon ook geweldig uit zijn slof schieten als men er met de pet naar gooide. Dan kon men het drie straten verder nog horen donderen!

Grondlegger Hans Snellen, circa 1967

Grondlegger Hans Snellen

Zoons Leo (uitvoering) en Paul (boekhouding) kwamen van lieverlee in de de zaak, zodat het vanaf toen een echt familiebedrijf werd. En dat is het tot op heden nog steeds.

In 1973 overlijdt Hans, de grondlegger van het bedrijf, plotseling in zijn slaap.
Hierdoor moeten Leo en Paul het bedrijf per direct overnemen. Iets waar ze in feite nog helemaal niet mee bezig waren.

Later neemt Leo alleen het roer over. Paul begint een eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in diamant boor-en zaagwerk (toen een noviteit).

2e Hands materialen

Onze locatie voor de tweedehandsmaterialen vindt u aan de Hellegatweg 7a te Rijsbergen.
Telefoon: 076-5961122

Onze openingstijden op deze locatie:

Maandag - Vrijdag; 09:00 - 17:00 

metselstenen

Kijk op onze tweedehandsmaterialen!

Vacatures

Wij zoeken naar:

Diverse funties...
Kijk hier voor de vacatures!