Items "Nieuws"

Wij zijn lid van de branchevereniging:
Veras

asbest grenswaarden worden strenger

Vanwege de schadelijke gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, zoals asbest, is het belangrijk dat er grenswaarden zijn: waarden die aangeven wat de maximale concentratie is waar mensen op het werk aan mogen worden blootgesteld. Op dit moment geeft het Arbeidsomstandighedenbesluit één grenswaarde voor alle soorten asbest. Deze nationale grenswaarde is op dit moment al tien keer strenger dan de Europese asbestgrenswaarde.

De bedoeling is dat er een onderscheid gaat komen in het soort asbest, en bovendien worden de grenswaarden per soort nog veel strenger.

Dit zou al eerder doorgevoerd zijn geweest, maar vanwege een aantal redenen is dit al enkele keren vooruitgeschoven.
De bedoeling is nu dat per 1 juli 2014 de grenswaarde voor chrysotiel ('laag' risico) asbest wordt verlaagd naar 2000 vezels/m3.
Voor het amfibool asbest, het zogenaamde 'hoog' risico asbest, wordt dit per 1 januari 2015 verlaagd naar 300 vezels/m3.
En vooral deze laatste grenswaarde zal grote consequenties hebben voor de asbestsanering.
Metingen worden veel en veel strenger, de sanering wordt lastiger.
Dientengevolge zullen de prijzen flink omhoog gaan. Een verdubbeling van de huidige kosten zou zo maar eens kunnen. Maar alle ins en outs zijn voor ons (en vrijwel iedereen eigenlijk) nog niet helemaal duidelijk.

Vacatures

Wij zoeken naar een:

Betonboorder / - zager. 
Kijk hier voor de vacature!

Flits

VCA certificaat weer vernieuwd!

vca certificaat tm 2-6-23

Onlangs hebben we weer met succes een hercertificeringsaudit kunnen afronden, zodat we tot en met 2 juni 2023 voorzien zijn van het VCA certificaat.
Wij zijn VCA gecertificeerd sinds 1999.

Onze partners in kwaliteit: